Image

МЕНЮ

Image

РЕЗЕРВАЦИЯ

Image
КОНТАКТИ
Image

ЛОКАЦИЯ

Image

Avangard Pazardjik

Image

avangard.pazardjik

Image
Image

На 12.10.2021 г. “МЕТЕЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3184-C01„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.089 „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 50 000,00 лв. от които 50 000,00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Image