Image

МЕНЮ

Image

РЕЗЕРВАЦИЯ

Image
КОНТАКТИ
Image

ЛОКАЦИЯ

Image

Avangard Pazardjik

Image

avangard.pazardjik

Image
Image

На 12.10.2021 г. “МЕТЕЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3184-C01„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.089 „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Image
Image

На 30.03.2021 г. “МЕТЕЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-0543/BG16RFOP002-2.097-0622 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка спродължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати отвременните противоепидемични мерки“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка спродължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати отвременните противоепидемични мерки“.

Кратко описание на проекта

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел на проекта

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 26285.45 лв. от които 22 342,63 лв. европейско финансиране и 3 942,82 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Image
Image

На 22.12.2020 г. “МЕТЕЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-0543 / 22.12.2020 г „ Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки “ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Кратко описание на проекта

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел на проекта

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 59 638.66лв. от които 50 692,86 лв. европейско финансиране и 8 945,79 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Image
Image

На 28.09.2020 г. “МЕТЕЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-22061-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073„ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Кратко описание на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 10 000,00 лв. от които 8 500,00 лв. европейско финансиране и 1 500,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Image